Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 619 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 619

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 619

Je-li ve smlouvě určen příjemce zásilky, nabývá práva ze smlouvy, když
požádá o vydání zásilky po jejím dojití do místa určení nebo po
uplynutí lhůty, kdy tam měla dojít. Tímto okamžikem přecházejí na
příjemce i nároky týkající se škody na zásilce. Dopravce však zásilku
příjemci nevydá, jestliže by to bylo v rozporu s pokyny danými mu
odesílatelem podle § 618. V tomto případě má nadále právo nakládat se
zásilkou odesílatel. Určí-li odesílatel dopravci jinou osobu jako
příjemce, nabývá tato osoba práva ze smlouvy týmž způsobem jako původní
příjemce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300944