Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 620 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 620

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 620

(1) Byl-li vydán náložný list, má právo domáhat se vydání zásilky při
jeho předložení osoba oprávněná k tomu podle náložného listu. Touto
osobou je:

a) podle náložného listu na jméno osoba v něm určená,

b) podle náložného listu na řad osoba, na čí řad byl náložný list
vystaven, nebyl-li převeden rubopisem nebo byl-li náložný list
převeden, osoba, která je uvedena jako poslední v nepřerušené řadě
rubopisů, nebo doručitel náložného listu s posledním rubopisem
nevyplněným,

c) podle náložného listu na doručitele osoba, která náložný list
předloží dopravci.

(2) Byl-li náložný list převeden rubopisem, zprošťuje se dopravce
závazku, jestliže v dobré víře vydá zásilku osobě, která nabyla náložný
list na základě rubopisu bez ohledu na to, zda na ni byly převedeny
nároky ze smlouvy. O rubopisu platí obdobně ustanovení o směnkách.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300945