Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 623 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 623

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 623

(1) Dopravce je povinen urychleně podat odesílateli zprávu o škodě na
zásilce vzniklé do jejího předání příjemci. Jestliže však příjemce
nabyl práva na vydání zásilky, je povinen tuto zprávu podat příjemci.
Dopravce odpovídá za škodu způsobenou odesílateli nebo příjemci
porušením této povinnosti.

(2) Hrozí-li bezprostředně podstatná škoda na zásilce a není-li čas si
vyžádat pokyny odesílatele nebo prodlévá-li odesílatel s takovými
pokyny, může dopravce zásilku vhodným způsobem prodat na účet
odesílatele.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300948