Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 625 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 625

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 625

(1) Dopravci přísluší smluvená úplata nebo, nebyla-li smluvena, úplata
obvyklá v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu závazku
dopravce.

(2) Dopravci vzniká nárok na přepravné po provedení přepravy do místa
určení, nestanoví-li smlouva za rozhodnou jinou dobu.

(3) Nemůže-li dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za něž
neodpovídá, má nárok na poměrnou část přepravného s přihlédnutím k
přepravě již uskutečněné.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300950