Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 629 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 629

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 629

Prováděcí předpisy mohou upravit odchylně přepravu železniční,
leteckou, silniční, vnitrozemskou vodní a námořní, pokud jde o vznik
smlouvy, přepravní doklady, vyloučení věci z přepravy, přebírání
zásilky dopravcem a její vydávání příjemci, rozsah nároků vůči dopravci
a jejich uplatnění; tato úprava však nesmí omezit odpovědnost dopravce
při škodě na zásilce stanovenou v § 622 a 624.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300954