Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 631 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 631

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 631

(1) Pronajímatel je povinen předat nájemci dopravní prostředek spolu s
potřebnými doklady v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného
odkladu po uzavření smlouvy. Dopravní prostředek musí být způsobilý k
provozu a k užívání určenému ve smlouvě, jinak k užívání, k němuž
dopravní prostředek obvykle slouží.

(2) Pronajímatel odpovídá za škody způsobené nájemci tím, že dopravní
prostředek není způsobilý podle odstavce 1. Této odpovědnosti se
pronajímatel zprostí, jestliže prokáže, že nemohl zjistit ani předvídat
nezpůsobilost dopravního prostředku při zachování odborné péče do jeho
převzetí nájemcem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300956