Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 632 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 632

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 632

(1) Nájemce je oprávněn užívat dopravní prostředek k účelům uvedeným v
§ 631 odst. 1.

(2) Nestanoví-li smlouva něco jiného, nesmí nájemce přenechat užívání
dopravního prostředku jiné osobě.

(3) Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku
nevznikla škoda. Škodu na dopravním prostředku nese pronajímatel,
ledaže škoda byla způsobena nájemcem nebo osobami, jimž nájemce umožnil
přístup k dopravnímu prostředku. Nájemce je povinen dát dopravní
prostředek pojistit, jen když to stanoví smlouva.

(4) Právo pronajímatele na náhradu škody na dopravním prostředku
zanikne, jestliže pronajímatel nepožaduje tuto náhradu na nájemci do
šesti měsíců po vrácení dopravního prostředku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300957