Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 634 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 634

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 634

(1) Nájemce je povinen platit nájemné ve smluvené výši, jinak nájemné
obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k povaze pronajatého
dopravního prostředku a stanovenému způsobu jeho užívání.

(2) Nestanoví-li smlouva jinak, je nájemce povinen platit nájemné po
ukončení užívání dopravního prostředku, je-li však nájemní smlouva
uzavřena na dobu delší než tři měsíce, koncem každého kalendářního
měsíce, v němž byl dopravní prostředek užíván.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300959