Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 635 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 635

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 635

(1) Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl
dopravní prostředek užívat pro nezpůsobilost dopravního prostředku nebo
potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat dopravní prostředek
způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k dopravnímu
prostředku přístup.

(2) Neoznámí-li nájemce nemožnost užívání dopravního prostředku bez
zbytečného odkladu pronajímateli, jeho povinnost platit nájemné trvá.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300960