Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 646 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 646

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 646

Jestliže podle smlouvy vzniká zprostředkovateli nárok na provizi teprve
splněním závazku třetí osoby ze zprostředkovávané smlouvy, vzniká
zprostředkovateli tento nárok rovněž v případě, kdy závazek třetí osoby
vůči zájemci zanikl nebo splnění závazku třetí osoby se oddálilo z
důvodů, za něž odpovídá zájemce. Je-li základem pro určení výše provize
rozsah splněného závazku třetí osoby, započítává se do tohoto základu i
plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá zájemce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300971