Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 647 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 647

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 647

(1) Zprostředkovatel má nárok na provizi sjednanou, jinak obvyklou za
zprostředkování obdobných smluv v době uzavření smlouvy o
zprostředkování. Zprostředkovateli však nevzniká nárok na provizi,
jestliže smlouva s třetí osobou byla uzavřena bez jeho součinnosti,
nebo jestliže v rozporu se smlouvou byl činný jako zprostředkovatel též
pro osobu, s níž byla uzavřena zprostředkovávaná smlouva.

(2) Nárok na úhradu nákladů spojených se zprostředkováním má
zprostředkovatel vedle provize, jen když to bylo výslovně sjednáno, a v
pochybnostech jen při vzniku nároku na provizi.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300972