Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 649 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 649

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 649

(1) Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetích osob, s kterými
zprostředkoval uzavření smlouvy; nesmí však navrhovat zájemci uzavření
smlouvy s osobou, ohledně které ví nebo musí vědět, že je důvodná
pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkované
smlouvy.

(2) Jestliže o to zájemce požádá, je zprostředkovatel povinen mu sdělit
údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s kterou
zprostředkovatel navrhuje uzavření smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300974