Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 654 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 654

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 654

(1) Předmětem závazku obchodního zástupce je vyhledávání zájemců o
uzavření obchodů, jež jsou vymezeny ve smlouvě.

(2) Stanoví-li smlouva, že obchodní zástupce činí právní úkony jménem
zastoupeného, řídí se práva a povinnosti s tím související ustanoveními
o smlouvě mandátní.

(3) Bez udělené plné moci není obchodní zástupce oprávněn jménem
zastoupeného uzavírat obchody, cokoli pro něho přijímat nebo činit jiné
právní úkony.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300979