Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 655 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 655

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 655

(1) Obchodní zástupce je povinen uskutečňovat činnost, k níž je
zavázán, poctivě, s vynaložením odborné péče, v dobré víře, je povinen
dbát zájmů zastoupeného, jednat v souladu s pověřením a rozumnými
pokyny zastoupeného a sdělovat zastoupenému nutné informace, které má k
dispozici.

(2) Obchodní zástupce podává zastoupenému zprávu o vývoji trhu a všech
okolnostech důležitých pro zájmy zastoupeného, zejména pro jeho
rozhodování související s uzavíráním obchodů.

(3) Zahrnuje-li smlouva i uzavírání obchodů obchodním zástupcem jménem
zastoupeného, je obchodní zástupce povinen uzavírat tyto obchody jen za
obchodních podmínek stanovených zastoupeným, neprojevil-li zastoupený
souhlas s jiným postupem.

(4) Nemůže-li zástupce vykonávat svou činnost, musí o tom bez
zbytečného odkladu podat zprávu zastoupenému.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300980