Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 655a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 655a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 655a

(1) Ve vztazích s obchodním zástupcem je zastoupený povinen jednat
poctivě a v dobré víře. Zvláště je zastoupený povinen

a) poskytnout zástupci nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k
předmětu obchodů, a

b) obstarat zástupci informace nezbytné k plnění závazků ze smlouvy o
obchodním zastoupení, zejména v rozumné lhůtě sdělit obchodnímu
zástupci, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti oproti tomu,
co by mohl zástupce normálně očekávat.

(2) Zastoupený je povinen informovat obchodního zástupce v přiměřené
lhůtě o tom, že přijal, odmítl nebo nesplnil úkon obstaraný zástupcem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300981