Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 658 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 658

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 658

(1) Není-li v tomto dílu stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o
obchodním zastoupení ustanovení o smlouvě o zprostředkování.

(2) Zástupce ručí za splnění povinností třetí osobou, s níž navrhl
zastoupenému uzavření obchodu nebo se kterou jménem zastoupeného
uzavřel obchod, jen když se k tomu písemně zavázal a obdrží-li za
převzetí ručení zvláštní odměnu. V takovém případě řídí se jeho práva a
povinnosti podle ustanovení o ručení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300984