Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 659 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 659

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 659

(1) Obchodní zástupce má nárok na provizi sjednanou, jinak odpovídající
zvyklostem podle místa jeho činnosti a s ohledem na druh zboží, jehož
se týká smlouva o obchodním zastoupení. Nejsou-li takové zvyklosti, má
obchodní zástupce právo na rozumnou odměnu, která přihlíží ke všem
okolnostem uskutečněného úkonu. Každá část odměny, která se mění podle
počtu a hodnoty obchodních případů, je považována za složku provize.

(2) Nárok na úhradu nákladů spojených se svou činností má obchodní
zástupce vedle provize, jen když to bylo sjednáno a nevyplývá-li ze
smlouvy něco jiného, jen když mu vznikl nárok na provizi z obchodu,
kterého se náklady týkají.

(3) Nárok na provizi a na smluvenou úhradu nákladů nevzniká v
případech, kdy obchodní zástupce byl při uzavírání obchodu činný jako
obchodní zástupce nebo zprostředkovatel pro osobu, s níž zastoupený
uzavřel obchod.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300985