Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 659a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 659a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 659a

(1) Za úkony uskutečněné po dobu trvání smluvního závazku má zástupce
právo na provizi,

a) jestliže byl obchod uzavřen v důsledku jeho činnosti, nebo

b) jestliže obchod byl uzavřen s třetí osobou, kterou před účinností
smlouvy o obchodním zastoupení získal jako zákazníka za účelem
uskutečňování obchodů tohoto druhu.

(2) Za úkony uskutečněné během trvání smluvního závazku má obchodní
zástupce právo na provizi také v případě, že bylo smluveno výhradní
obchodní zastoupení pro určité území nebo okruh osob a jestliže obchod
anebo činnost k němu směřující byl uskutečněn se zákazníkem
příslušejícím k tomuto území nebo k této skupině osob, nejedná-li se o
případ uvedený v § 659 odst. 3.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300986