Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 659b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 659b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 659b

Jde-li o úkony uskutečněné po ukončení smlouvy, má zástupce právo na
provizi,

a) jestliže byl úkon uskutečněn především v důsledku činnosti
obchodního zástupce, je-li smlouva uzavřena v rozumné lhůtě po ukončení
smlouvy, nebo

b) jestliže v souladu s podmínkami uvedenými v § 659a byla objednávka
třetí osoby obdržena zastoupeným nebo obchodním zástupcem před
ukončením smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300987