Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 662 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 662

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 662

(1) Právo na provizi zanikne, je-li zřejmé, že smlouva mezi zastoupeným
a třetí osobou nebude splněna, a jestliže nesplnění není důsledkem
okolností přičitatelných zastoupenému, nestanoví-li smlouva něco
jiného.

(2) Provize, která byla již uhrazena, musí být vrácena, jestliže právo
na ni zaniklo podle předchozího odstavce.

(3) Od ustanovení odstavce 1 se lze dohodou odchýlit jen ve prospěch
obchodního zástupce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300991