Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 662a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 662a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 662a

(1) Zastoupený předá obchodnímu zástupci výkaz o dlužné provizi
nejpozději poslední den měsíce následujícího po čtvrtletí, ve kterém se
stala splatnou. Tento výkaz obsahuje hlavní složky, na základě kterých
byla provize vypočítána.

(2) Obchodní zástupce je oprávněn požadovat, aby mu byly poskytnuty
veškeré údaje, zejména výpis z účetních knih, které má zastoupený k
dispozici a které obchodní zástupce potřebuje k ověření výše provizí,
které mu náleží.

(3) Od ustanovení odstavců 1 a 2 se lze dohodou odchýlit jen ve
prospěch obchodního zástupce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300992