Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 666 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 666

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 666

Zastoupený je oprávněn uzavírat obchody, na které se vztahuje výhradní
obchodní zastoupení i bez součinnosti obchodního zástupce, je však
povinen, pokud smlouva nestanoví něco jiného, platit z těchto obchodů
obchodnímu zástupci provizi tak, jako kdyby tyto obchody byly uzavřeny
s jeho součinností (§ 659a odst. 2).

Zánik obchodního zastoupeníAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300996