Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 672a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 672a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 672a

Konkurenční doložky

(1) Ve smlouvě o obchodním zastoupení je možno písemně dohodnout, že
obchodní zástupce nesmí po stanovenou dobu, nejdéle však 2 roky po
ukončení smlouvy, na stanoveném území nebo vůči stanovenému okruhu osob
na tomto území vykonávat na vlastní nebo na cizí účet činnost, která
byla předmětem obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, která by měla
soutěžní povahu vůči podnikání zastoupeného.

(2) Konkurenční doložka odporující podmínkám uvedeným v odstavci 1 je
neplatná.

(3) V případě pochybností může soud konkurenční doložku, která by
omezovala zástupce více, než kolik vyžaduje potřebná míra ochrany
zastoupeného, omezit nebo prohlásit za neplatnou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301004