Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 673 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 673

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 673

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník
poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání
a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení
povinného přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento
fond vytvářet, vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku
podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnutý rozsah
účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný.

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301005