Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 674 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 674

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 674

(1) Předmětem vkladu může být určitá peněžní částka, určitá věc, právo
nebo jiná majetková hodnota využitelná při podnikání.

(2) Tichý společník je povinen předmět vkladu předat podnikateli nebo
umožnit mu jeho využití při podnikání v době smluvené, jinak bez
zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

(3) Nestanoví-li se smlouvou jinak, stává se podnikatel převzetím věci,
s výjimkou nemovitých věcí, jejím vlastníkem. Je-li předmětem vkladu
nemovitá věc, je podnikatel oprávněn k jejímu užívání po dobu trvání
smlouvy. Je-li předmětem vkladu právo a smlouva nestanoví něco jiného,
je podnikatel oprávněn po dobu trvání smlouvy k jeho výkonu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301006