Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 687 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 687

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 687

(1) Jestliže neodvolatelný akreditiv je z podnětu banky, jež je jím
vázána, potvrzen další bankou, vzniká oprávněnému nárok na plnění vůči
této bance od doby, kdy oprávněnému potvrzení akreditivu oznámí. Banka,
která požádala o potvrzení akreditivu, a banka, která akreditiv
potvrdila, jsou zavázány vůči oprávněnému společně a nerozdílně.

(2) Ke změně nebo zrušení akreditivu potvrzeného další bankou se
vyžaduje i souhlas potvrzující banky.

(3) Jestliže banka, která akreditiv potvrdila, poskytla plnění
oprávněnému v souladu s obsahem akreditivu, má nárok na toto plnění
vůči bance, která o potvrzení akreditivu požádala.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301020