Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 693 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 693

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 693

(1) Banka požádá dlužníka o zaplacení peněžní částky nebo provedení
úkonu vyžadovaného podle smlouvy uzavřené s příkazcem. Odmítne-li
dlužník požadovanou částku zaplatit nebo uskutečnit požadovaný právní
úkon anebo jestliže tak neučiní bez zbytečného odkladu, podá o tom
banka ihned zprávu příkazci.

(2) Při obstarávání inkasa je banka povinna postupovat s odbornou péčí
podle pokynu příkazce, avšak neodpovídá za to, že inkaso se
neuskuteční.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301026