Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 694 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 694

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 694

Přijatou peněžní částku nebo cenné papíry, jež byly předmětem inkasního
úkonu, je povinna banka předat bez zbytečného odkladu příkazci. Banka
odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením těchto
dokumentů, ledaže jim nemohla zabránit při vynaložení odborné péče.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301027