Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 710 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 710

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 710

(1) Banka je povinna přijímat na účet v měně, na kterou zní, vklady
nebo platby uskutečněné ve prospěch majitele účtu a z peněžních
prostředků na účtu uskutečnit podle příkazu majitele účtu nebo osob
oprávněných podle odstavce 2 výplaty nebo platby majiteli účtu nebo jím
určeným osobám.

(2) S peněžními prostředky na účtu jsou oprávněny nakládat jen osoby
uvedené v podpisových vzorech předaných majitelem účtu bance, jiné
osoby pouze za podmínek stanovených ve smlouvě o běžném účtu. Podpisové
vzory musí mít náležitosti plné moci. Banka je oprávněna nakládat s
peněžními prostředky na účtu, stanoví-li tak zákon nebo smlouva o
běžném účtu.

(3) Banka je povinna provést platby řádně a včas, pokud majitel účtu
splnil požadavky stanovené zákonem a smlouvou o běžném účtu.

(4) Nejsou-li výše úplaty ani způsob jejího stanovení sjednány ve
smlouvě o běžném účtu, je majitel účtu povinen platit úplatu obvyklou v
době provedení služby.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301043