Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 711 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 711

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 711

Smlouva o běžném účtu může stanovit, že banka provede do určité částky
příkazy k platbám, i když k tomu není dostatek peněžních prostředků na
účtu. Nejsou-li práva a povinnosti stran při poskytnutí těchto
peněžních prostředků sjednány ve smlouvě o běžném účtu, řídí se úpravou
smlouvy o úvěru (§ 497 a násl.).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301044