Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 713 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 713

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 713

(1) Banka je povinna odepsat peněžní prostředky z účtu v den určený
osobou oprávněnou nakládat s peněžními prostředky na účtu, předá-li
tato osoba proveditelný příkaz v době dohodnuté s bankou; není-li tento
den určen, ve lhůtě stanovené smlouvou o běžném účtu, a není-li lhůta
stanovena, pak nejpozději následující pracovní den po předání příkazu.

(2) Banka je povinna připsat peněžní prostředky ve prospěch účtu
nejpozději ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem.

(3) Nestanoví-li lhůtu zvláštní právní předpis nebo smlouva o běžném
účtu, připíše banka peněžní prostředky ve prospěch účtu nejpozději
následující pracovní den poté, kdy získala právo s nimi nakládat.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301046