Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 714 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 714

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 714

(1) Nestanoví-li smlouva o běžném účtu něco jiného, platí banka
majiteli účtu ze zůstatku peněžních prostředků na účtu úroky.

(2) Úroky z peněžních prostředků na účtu náležejí majiteli účtu ode
dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch jeho účtu v souladu s
§ 713 odst. 2 nebo 3 připsány, do dne, který předchází dni, k němuž
byly peněžní prostředky z účtu majitele odepsány nebo k němuž byly
vyplaceny.

(3) Úroková sazba se stanoví jako roční. Úroky jsou splatné,
nestanoví-li smlouva o běžném účtu jinak, koncem každého kalendářního
měsíce a banka je povinna připsat je k zůstatku peněžních prostředků na
účtu nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce,
za který se k zůstatku peněžních prostředků na účtu připisují.

(4) Nejsou-li výše úrokové sazby nebo způsob jejího stanovení sjednány
ve smlouvě o běžném účtu, činí úroková sazba polovinu diskontní sazby
stanovené Českou národní bankou ke dni, k němuž se úroky připisují k
zůstatku peněžních prostředků na účtu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301047