Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 715a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 715a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 715a

(1) Smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. Banka pokračuje
v přijímání peněžních prostředků na účet a ve výplatách a platbách z
účtu na základě příkazů, které jí dal majitel účtu a osoby jím
zmocněné.

(2) Jestliže se banka hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel, zastaví
následujícím dnem ty výplaty a platby z účtu, u kterých majitel účtu
stanovil, že po jeho smrti nemá banka ve výplatách a platbách
pokračovat.

(3) Plná moc udělená majitelem účtu k nakládání s peněžními prostředky
na účtu jeho smrtí nezaniká, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že má
trvat pouze za života majitele účtu.

(4) Je-li bance prokázáno, že byl ustanoven správce dědictví, který je
oprávněn spravovat běžný účet zemřelého majitele účtu, má práva a
povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho příkazy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301049