Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 717 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 717

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 717

(1) Jestliže majitel účtu nakládá s peněžními prostředky na účtu před
dobou určenou ve smlouvě o vkladovém účtu, nebo není-li v ní tato doba
určena, před uplynutím výpovědní lhůty, nárok na úroky zaniká nebo se
sníží způsobem stanoveným ve smlouvě o vkladovém účtu. Účinky zániku
nebo snížení nároku na úroky se týkají pouze úroků z částky, u níž
nebyla dodržena výpovědní lhůta.

(2) Stanoví-li to smlouva o vkladovém účtu, není majitel účtu oprávněn
nakládat s peněžními prostředky na účtu před uplynutím doby stanovené v
odstavci 1.

(3) Majitel účtu se může s bankou dohodnout, že doba určená ve smlouvě
o vkladovém účtu se opakovaně prodlužuje.

(4) Je-li smlouva o vkladovém účtu uzavřena na dobu neurčitou, lze
vypovědět i část vkladu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301052