Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 731 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 731

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 731

Úřední povolení

(1) Dlužník je povinen řádně požádat o vývozní povolení, průvozní
povolení nebo jiné úřední povolení, které se vyžaduje pro splnění jeho
závazku v místě plnění.

(2) Věřitel je povinen řádně požádat o dovozní povolení nebo jiné
úřední povolení, které se vyžaduje pro přijetí plnění ve stanoveném
místě plnění.

(3) Povinnost podle odstavce 1 vzniká, jestliže v něm uvedená povolení
jsou vyžadována v době plnění bez ohledu na to, zda byla vyžadována již
v době uzavření smlouvy.

(4) Je-li žadateli pravomocně zamítnuta žádost o udělení povolení,
nastávají účinky nemožnosti plnění. Strana, která o povolení neúspěšně
požádala, je povinna druhé straně nahradit škodu způsobenou zánikem
závazku, ledaže smlouva byla uzavřena s odkládací podmínkou udělení
povolení.

(5) Na závazkové vztahy upravené tímto dílem zákona se nepoužije § 47
občanského zákoníku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301071