Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 732 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 732

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 732

Měna peněžního závazku

(1) Dlužník je povinen splnit svůj peněžitý závazek v měně, v níž byl
peněžitý závazek sjednán. V pochybnostech je povinen v téže měně
nahradit škodu, k níž je zavázán při porušení smlouvy nebo zániku
závazku.

(2) Jestliže právní předpisy státu, na jehož území má dlužník sídlo
nebo místo podnikání, popřípadě bydliště, nebo jiné rozhodné právní
předpisy brání placení v měně uvedené v odstavci 1, je dlužník povinen
nahradit škodu, která věřiteli vznikla placením v jiné měně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301072