Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 733 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 733

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 733

Přepočet měn

Je-li peněžité plnění sjednáno stranami v určité měně a dlužník podle
smlouvy uzavřené s věřitelem nebo podle mezinárodní smlouvy či jiné
právní úpravy má svůj závazek plnit v jiné měně, je pro měnový přepočet
rozhodující střední kurs mezi oběma měnami platný v době, kdy se
poskytuje peněžité plnění v místě stanoveném ve smlouvě, jinak v místě,
kde má věřitel své sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301073