Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 737 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 737

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 737

(1) Při použití § 381 se přihlíží k výši zisku zpravidla dosahovaného
ve státu, kde má sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště
oprávněná osoba.

(2) Při použití § 470 je rozhodující běžná cena, která je sjednávána v
místě, kde má být zboží dodáno, nebo není-li tam taková cena, běžná
cena ve srovnatelném jiném místě, přičemž se vezme zřetel na rozdíl v
dopravních nákladech.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301077