Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 746 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 746

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 746

Dodavatel nesmí po dobu platnosti smlouvy dodávat stanovené zboží přímo
ani nepřímo nikomu jinému ve vyhrazené oblasti než odběrateli,
popřípadě osobám, kterým to smlouva dovoluje. Smlouva nezbavuje práva
dodavatele provádět propagaci a průzkum trhu ve vyhrazené oblasti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301091