Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 749 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 749

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 749

(1) Nedodržel-li odběratel časové rozvržení odběru zboží předpokládané
ve smlouvě nebo odebírá-li zboží, jež je předmětem smlouvy o výhradním
prodeji, od jiného dodavatele, ačkoliv mu toto právo nebylo ve smlouvě
přiznáno, může dodavatel od smlouvy odstoupit, nemá však nárok na
náhradu škody.

(2) Dodává-li dodavatel v rozporu se smlouvou jiným odběratelům, může
odběratel odstoupit od smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301094