Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 750 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 750

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 750

Smlouvy závislé

Vyplývá-li ze smlouvy nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena
a jež jsou při uzavření smlouvy známé oběma stranám, že plnění z této
smlouvy (hlavní smlouvy) je závislé na plnění jiné smlouvy (vedlejší
smlouvy), má se za to, že plnění z vedlejší smlouvy tvoří odkládací
podmínku účinnosti smlouvy hlavní. Má-li být nebo je-li z hlavní
smlouvy plněno předem, má nesplnění vedlejší smlouvy povahu podmínky
rozvazovací.

Vícestranné výměnné obchodyAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301095