Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 751 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 751

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 751

Za vícestranné výměnné obchody pro účely tohoto zákona se považují
obchody, při nichž uzavírá několik osob jednu smlouvu nebo několik
spolu souvisejících smluv, podle nichž má dojít k vzájemnému dodání
zboží mezi účastníky majícími sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
bydliště na území různých států, avšak kupní cena má být vyrovnána
pouze mezi účastníky, kteří mají sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
bydliště na území téhož státu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301096