Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 752 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 752

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 752

Vztahy vznikající z vícestranných výměnných obchodů se řídí podle
ustanovení o smlouvě kupní. Každý z účastníků má nárok na plnění
smlouvou mu určené podle ustanovení o smlouvách ve prospěch třetího.
Účastníci však nemohou smlouvu zrušit nebo změnit bez souhlasu
účastníka, jemuž je plnění dotčené zrušením nebo změnou určeno.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301097