Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 753 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 753

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 753

Žádný z účastníků vícestranného výměnného obchodu nemůže odkládat
dodání zboží vůči účastníku, který má sídlo nebo místo podnikání,
popřípadě bydliště na území jiného státu, jen proto, že mu nesplnil
jiný účastník, který má s ním sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
bydliště na území téhož státu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301098