Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 758 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 758

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 758

(1) Při uzavírání smluv, jejichž stranami jsou pouze osoby mající sídlo
nebo místo podnikání, popřípadě bydliště na území České republiky,
uplatní se ustanovení tohoto zákona o určení ceny nebo úplaty
poskytované za plnění, jen pokud toto určení není v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy o cenách. Jinak vzniká povinnost platit
cenu nebo úplatu ve výši nejvýše přípustné podle těchto předpisů.

(2) Ceny, úplaty a jiná peněžitá plnění, jež jsou předmětem závazků
podle smluv upravených tímto zákonem a jsou předmětem úpravy předpisů
uvedených v odstavci 1, se považují za ceny podle těchto předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301103