Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 759 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 759

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 759

Pokud ve smlouvě, jejímiž stranami jsou osoby mající sídlo nebo místo
podnikání, popřípadě bydliště na území České republiky, nebo jež mají
na tomto území podnik nebo jeho organizační složku, je stanovena jakost
věci v rozporu s ustanoveními právních předpisů, platí pro určení
jakosti ustanovení těchto předpisů o jakosti přípustné k užívání; to
neplatí, pokud ze smlouvy nebo z prohlášení strany, jež má věc nabýt
nebo z předmětu jejího podnikání vyplývá, že věc má být vyvezena.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301104