Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 762 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 762

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 762

(1) Ustanovení upravující bankovní záruku, smlouvu o otevření
akreditivu, smlouvu o inkasu, smlouvu o bankovním uložení věci, smlouvu
o běžném účtu, smlouvu o vkladovém účtu platí i pro případy, kdy místo
banky bankovní záruku poskytuje a uvedené smlouvy uzavírá jiná osoba,
která je k tomu oprávněna.

(2) Ustanovení § 187 odst. 1 písm. c), § 191, § 211 odst. 1, § 211
odst. 3, § 215 a § 216 odst. 1 tohoto zákona se nepoužijí, rozhodne-li
Česká národní banka o snížení základního kapitálu banky podle
zvláštního právního předpisu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301107