Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 763 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 763

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 763

(1) Tímto zákonem se řídí právní vztahy, které vznikly ode dne jeho
účinnosti. Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona a
práva z nich vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti za porušení závazků
z hospodářských a jiných smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto
zákona se řídí dosavadními předpisy. Smlouvy o běžném účtu, smlouvy o
vkladovém účtu, smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot se
však řídí tímto zákonem ode dne jeho účinnosti, i když k jejich
uzavření došlo před tímto dnem.

(2) Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují
všechny lhůty, které začaly běžet přede dnem účinnosti tohoto zákona,
jakož i lhůty pro uplatnění práv, která se podle předchozího odstavce
řídí dosavadními předpisy, i když začnou běžet po účinnosti tohoto
zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301108