Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 768 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 768

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 768

(1) Zápisy v podnikovém rejstříku vedeném podle dosavadních předpisů se
považují za zápisy v obchodním rejstříku podle tohoto zákona.

(2) Právnické osoby, které se podle dosavadních předpisů zapisují do
podnikového rejstříku, se od účinnosti tohoto zákona zapisují do
obchodního rejstříku.

(3) Zápisy v podnikovém rejstříku, které neodpovídají ustanovením
tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s tímto zákonem do jednoho
roku od jeho účinnosti. Pokud tak zapsaná osoba neučiní, soud ji vyzve
k úpravě zápisu a stanoví přiměřenou lhůtu. To se netýká právnických
osob uvedených v § 766.

(4) Právnické osoby nebo jejich organizační složky, které se podle
tohoto zákona zapisují do obchodního rejstříku a nejsou zapsány ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona do podnikového rejstříku, jsou povinny
podat návrh na zápis do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301113