Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 773 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 773

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 773

Ustanovení přepravních řádů a prováděcích předpisů k zákonu č. 61/1952
Sb., o námořní plavbě, o odpovědnosti za škodu na zásilce jsou
nepoužitelná, pokud jsou v rozporu s § 622 a 624 tohoto zákona; ostatní
ustanovení těchto předpisů zůstávají nedotčena.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301118